Sunday, February 7, 2010

Een verhaal... A story...


Op Flanders Fields worden dagelijks ongetwijfeld honderden foto’s genomen. Het verwondert me steeds hoeveel mensen met fotocamera’s er een mooi beeld willen vastleggen. En achter elk van die foto’s schuilt er een verhaal. De foto wordt dan ook des te boeiender als je het verhaal erachter kent.

Ik vraag me af welk verhaal er schuilt achter het plaatsen van dit kruisje. Wat heeft iemand ertoe bewogen om dit kruisje te “planten” midden in een grasveld in een van de paviljoenen van Tyne Cot?

An awful lot of photographs are taken daily on Flanders Fields. It surprises me every time how many people, with all sorts of cameras, want to take a beautiful photograph. And behind every photograph is a story. The photograph becomes far more interesting if one knows the story behind it.

I wonder what story can be behind the placing of this little cross. What has moved somebody to “plant” it in the middle of a grass field in one of the pavilions of Tyne Cot?

No comments: