Tuesday, January 12, 2010

It makes you wonder… Je vraagt je af…


The new year has brought some sulky days so far. And wandering around in the Westhoek makes you wonder… how all these soldiers must have felt in weather like this… and often the “boys” were from very exotic countries… not used to the cold and the snow…

It makes me shiver..BRRRR.

Tot zover waren het in het nieuwe jaar maar wat sombere dagen. En terwijl je dan door de Westhoek trekt vraag je je af... hoe zouden die soldaten zich gevoeld hebben in zulk weer...dikwijls “jongens” uit zeer exotische landen... niet gewend aan koude of sneeuw...

Het geeft me rillingen...BRRRR.

No comments: